Palaa kategorian listaukseen

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Varkauden paloaseman henkilöstö 1980-90-lukujen taitteessa

Varkauden palotoimi oli kaupungin alaista toimintaa kunnes Pohjois-Savon pelastuslaitos, johon Varkaudenkin palo- ja pelastustoimi kuuluu, aloitti toimintansa vuonna 2004. Tällöin Suomeen muodostettiin 22 aluepelastuslaitosta. Näille aluepelastuslaitoksille siirtyivät aikaisemin kuntien vastuulla olleet pelastustoimen tehtävät.

Pelastustoimen alueiden muodostamisesta määräävä laki tuli voimaan 2002. Pohjois-Savoon muodostettuun aluepelastustoimeen kuului 25 kuntaa.